Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której kluczowe zasady są ustalone w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność zdefiniowanej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 złotych winna być stwierdzona pismem. pozyczka pozabankowa
pozyczki dla zadluzonych
Nie licząc tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołożyć następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać szczególną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje pewną kwotę gotówki (z reguły są to sumy rzędu kilkunastu tys. złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się otrzymaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. Dlatego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć zwrot udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu osób wyłącznie możliwą do uzyskania.