Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W tym momencie w naszym państwie wysokość bezrobocia plasuje się niestety na względnie znacznym pułapie (w tym momencie jest to blisko dwanaście proc.). Niełatwo mówić o wiarygodności danych pomimo tego możemy przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja jednostek nieposiadających pracy jest o tyle trudna, że z jednej strony nie pozyskują przychodów a z 2-iej nie mają szansy zaciągnąć żadnego kredytu mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w minionym czasie ujawnił się na rynku usług pieniężnych nowy produkt kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. http://www.kiwibox.com/steatphken/blog/entry/124728841/po-yczki-pozabankowe-dla-zad-u-onych-w-jaki-spos-b-uzyska/?pPage=0

Będzie to z pewnością świetna wiadomość dla każdej osoby, jaka nie posiada zatrudnienia a nadchodzą u niej nagłe wydatki np. potrzeba wymiany piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny typ kredytu a któregoż uzyskanie łączy się z szeregiem wymagań jakie wskazane jest spełnić. W 1szej kolejności trzeba stwierdzić, że tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na bazie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca otrzymujemy sumę 2 tys. złotych dochodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w chwili starania się o kredyt).
http://podzastaw.org
Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny także dla osób które to nie posiadają pisemnego potwierdzenia wykonywanej pracy. Nie czarujmy się, wielu naszych rodaków pracuje ale dzieje się to bez odprowadzania żadnych składek.