Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której główne zasady są opisane w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność danej sumy gotówki lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której kwota przewyższa 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem. http://podzastaw.org

Abstrahując od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dodać następne warunki. Najczęściej są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym typem umowy.
http://www.purevolume.com
Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (zazwyczaj są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę opłacić wraz z doliczonymi odsetkami za okres w którym będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie dostanie. W związku z tym też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie poprzez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób wyłącznie możliwą do uzyskania.