Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to szczególnego rodzaju umowa, której kluczowe warunki są opisane w przepisach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. 20 ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i tej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której kwota wykracza ponad 500 zł winna być zatwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dopisać następne zasady. Przeważnie są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki musi zwracać szczególną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor przekazuje zdefiniowaną kwotę gotówki (zazwyczaj są to sumy około kilkudziesięciu tysięcy złotych) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę opłacić razem z naliczonymi odsetkami za okres w którym będzie zarządzał pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba z długami nie ma dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor chcąc zabezpieczyć zwrot przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie poprzez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób wyłącznie dostępną.