Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na co zwracać szczególną uwagę przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości stała się w minionym okresie bardzo znanym tematem. Wypowiedzi na jej temat bywają jednak całkowicie odmienne. Swój nieprzychylny klimat zawdzięcza przede wszystkim doniesieniom medialnym, jakie to ostrzegają przed rzekomymi nieprawidłowościami, które to się z nią wiążą. Uprzedzają przed nierzetelnymi pośrednikami, którzy pod pozorem udzielanych pożyczek przejmowali mieszkania ubogich ludzi.


Rzeczywistość jest jednak nieco w wyższym stopniu złożona niż w modelu dobrzy pożyczkobiorcy i niedobrzy pożyczkodawcy. W chyba każdej sferze życia mamy do czynienia z wynaturzeniami a co za tym idzie nie powinno się wartościować w sposób ogólny danego zjawiska. Przykładowa pożyczka pod zastaw mieszkania jest całkowicie pewna pod warunkiem, że każda z podpisujących umowę stron ma świadomość dokładnie na co się zgadza.

Pożyczki pod zastaw mieszkań są przekazywane poprzez podmioty prywatne (standardowe kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (udzielane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na zasadzie swobody zawierania umów przez równe strony, która to reguła mieści się polskim KC. Strony ustalają, że 1-a ze stron udziela pożyczki w określonej kwocie a 2ga strona zobowiązuje się ją spłacić w ustalonym okresie, razem z pobocznymi odsetkami i wydatkami.

Z racji tego, że prywatny inwestor nie posiada uprawnień banku (np. nie będzie w stanie weryfikować osoby w Biurze Informacji Kredytowej). Zabezpiecza się wobec tego poprzez zrealizowanie zapisu w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to stosunkowo nieskomplikowana struktura od strony prawniczej.