Kredyt dla bezrobotnych - ratunek dla dłuzników


W tym momencie w naszym własnym państwie stopień bezrobocia utrzymuje się niestety na względnie znacznym pułapie (w obecnej chwili jest to mniej więcej dwanaście %). Trudno mówić o wiarygodności statystyk jednakże możemy przyjąć, iż są one bliskie rzeczywistości. Sytuacja jednostek nieposiadających pracy jest o tyle ciężka, iż z jednej strony nie uzyskują dochodów a z 2-iej nie są w stanie zaciągnąć jakiegokolwiek pożyczki mając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednak w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług kredytowych całkowicie nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych.

Będzie to z pewnością świetna wiadomość dla każdej osoby, jaka nie posiada pracy a nadchodzą u niej nieprzewidziane wydatki np. potrzeba wymiany piecyka gazowego. Kredyt dla bezrobotnych to charakterystyczny typ kredytu a któregoż zdobycie łączy się z zespołem wymagań jakie przychodzi wykonać. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie prezentowane na podstawie zatwierdzonego oświadczenia. Jest jasnym bowiem, że ze względów obiektywnych zaświadczenia o dochodach pozyskać nie może. W podpisywanym oświadczeniu, osobistym podpisem potwierdzamy stan faktyczny np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. zł dochodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach w trakcie starania się o pożyczkę).


Kredyt dla bezrobotnych jest osiągalny także dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie oszukujemy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.