Kredyt bez bik nowatorski rozwiązanie dla dłużników


Każda jednostka, która chociaż raz w całym swym życiu miała styczność z agencjami bankowymi z pewnością słyszała sformułowanie BIK. Dla sporej liczby kredytobiorców jest to czarna księga dłużników w której nigdy nie chcieli by się znaleźć a dla innych jest to mało informujący skrót wzięty z terminologii bankowej, który to zwyczajnemu konsumentowi nic nie mówi. Tym w wyższym stopniu określenie kredyt bez bik.

W zwięzłym paragrafie postaramy się naszym użytkownikom wyłuszczyć te naczelne pojęcia. BIK to Biuro Informacji Kredytowej to znaczy instytucja, jaka została powołana do życia poprzez Związek Banków Polskich na początku lat 90-tych, krótko po naszych przemianach ekonomiczno-ustrojowej. Był to oczywisty krok jaki uczyniły banki aby polityka kredytowa była przeprowadzana na właściwych zasadach. BIK jest to wewnętrzny rejestr informacji do której to wejście posiadają wyłącznie banki. Trafią do niej informacje o tym, iż staramy się o kredyt/pożyczkę, spłacamy lub też nie spłacamy ustalonego kredytu jak też znajduję się tam nasz scoring czyli stopień punktów, które zdobywamy za poszczególne czynności.

Kredyt bez bik jak bez problemu możemy się domyśleć jest to kredyt jaki jesteśmy w stanie uzyskać bez analizy informacji zawartych w Biurze Informacji Kredytowej. Tego rodzaju usługą są zainteresowane przede wszystkim jednostki, które nie radzą sobie ze zwrotem swych zadłużeń i dość często posiadają duże spóźnienia. Trzeba tutaj stwierdzić, że tego typu kredyty choć od strony prawnej powinny się nazywać pożyczkami są dawane przez podmioty pozabankowe.